Engels in groep 1 t/m 8

In schooljaar 2016 – 2017 wordt op Het Palet de methode ‘Groove.me’ geïntroduceerd voor het leren van Engels. Het is een vernieuwende methode die uitgebreid getest en onderzocht is.

We gaan van start in alle groepen. Alle groepsleerkrachten zetten hierbij hun beste Engelstalige beentje voor. Bij deze methode wordt aan de hand van liedjes/popsongs (zingen en bewegen op muziek) en aan de hand van schitterende en uitgebreide software kennis gemaakt met Engels. We streven ernaar dat de leerlingen elk jaar (op een vaak speelse en vooral voor kinderen aansprekende wijze) stappen maken bij het leren kennen en steeds meer beheersen van deze wereldtaal.

Voor ons als school is dit een mooie stap voorwaarts. Aangezien op de middelbare scholen al een redelijke beheersing van het Engels wordt verwacht, geven wij in de groepen 7 en 8 huiswerk (dit wordt op vaste tijdstippen getoetst) mee. Zo zorgen wij ervoor aan de vastgestelde norm binnen het basisonderwijs te voldoen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u op de site www.groove.me uitgebreide informatie vinden over deze door ons gekozen methode. Verder kunt u voor vragen contact opnemen met Wouter Steinfort (leerkracht van groep 8 en bevoegd docent Engels).