IKC Het Palet

Kindcentrum Het Palet is een voorziening voor kinderen, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuterbegeleiding/peuterspeelwerk, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken in een multifunctioneel gebouw.

Een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van twee professionele organisaties, te weten Katholieke basisschool Het Palet en Kern Kinderopvang. In ons gebouw is de locatie 'Kiwinest' met een peuterspeelzaal en BSO gevestigd. 

Kern Kinderopvang

Wanneer u als ouder opvang zoekt, voor tussen de middag of na schooltijd, dan kunt u terecht bij Kern Kinderopvang, locatie Het Kiwinest. Ook hebben wij speeltaalhuizen (voorheen VVE peuterspeelzalen) en een kinderdagverblijf. Met uitzondering van het kinderdagverblijf en de KIDSclub zijn alle opvangsoorten sinds augustus 2012 te vinden in het schoolgebouw van Het Palet.

Uitgebreide informatie leest u onder Kern Kinderopvang.

Klik hier voor de Locatiegids van Het Kiwinest.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of zich direct inschrijven, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie & Plaatsing Kinderopvang (IPK) van Kern Kinderopvang, telefoon 079-346 11 80. U ontvangt dan een uitgebreid informatiepakket met een overzicht van de verschillende mogelijkheden, de kosten en een inschrijfformulier.

U kunt natuurlijk ook eerst een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding in de BSO of speeltaalhuis. Meer informatie over de mogelijkheden binnen Kern Kinderopvang vindt u op de website: www.kern-zoetermeer.nl