Medezeggenschapsraad

woensdag 5 april 2017

20.00-22.00 de MR vergadert