Meermanschap op Het Palet

Even voorstellen…
We kenden al Gerarda Herkul, onze schoolmaatschappelijk werkster (SMW) en dit team is uitgebreid met Dorien Klaassen (ambulant hulpverlener (AH) van Stichting Jeugdformaat) en Kim Tims (medewerker Jeugd- en Gezinshulp (JGH) van de Gemeente Zoetermeer).
 Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met uw kind op school, opvang of in de thuissituatie. Hij/zij kan zich soms anders gedragen of moeilijk te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan moeizaam gaan. Op school is een team van professionals (het meermanschap) aanwezig die ondersteuning/begeleiding kan bieden. Vanuit het meermanschap kunnen wij samen met de IB’er, u als ouders en de leerkracht de zorgen die u en/of de school hebben over uw kind bespreken en adviezen uitbrengen m.b.t de stappen die u zou kunnen ondernemen. Indien nodig kan één van ons u hierbij altijd ondersteunen. 

 1. De schoolmaatschappelijk werker: De hulp van SMW is kortdurend, preventief  en laagdrempelig. Het doel is om leerlingen te begeleiden, ondersteunen en indien nodig door te verwijzen. Samen met de leerling en ouders bepaalt de SMW’er welke vorm van hulp nodig is en het beste past. Leerlingen kunnen bij SMW worden aangemeld via de intern begeleider (IB), maar ouders kunnen zelf ook contact leggen met SMW. 
     
 2. Ambulant hulpverlener van St. Jeugdformaat: Zij kan worden in gezet in gezinnen waarbinnen zowel lichte als complexere opvoedvragen spelen. Leerlingen kunnen aangemeld worden bij de AH’er via de IB’er. De AH’er biedt hulp thuis aan jeugdigen en ouders. De hulp richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen, het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van ouders en het verbeteren van de onderlinge communicatie. Het doel is dat het gezin op eigen kracht – en met steun van mensen uit de eigen omgeving – weer verder kan.  
 3. De medewerker Jeugd- en gezinshulp:  De medewerker JGH is er voor leerlingen waarvan wordt gedacht dat er meer intensieve hulp nodig is. Hulp waar een beschikking (verwijsbrief) voor nodig is. Daarnaast kunnen leerlingen besproken worden waarvan er zorgen zijn om de veiligheid. De medewerker JGH heeft korte lijnen met verschillende hulpverleningsinstanties waardoor passende hulp ingezet kan worden. Leerlingen kunnen bij de medewerker JGH aangemeld worden door de IB’er. 
   

Aanmelden bij één van ons kan via de IB’er: Rita Bos 079-3610082 rita.bos@palet.unicoz.nl  
 
Dit schooljaar gaan we ook starten met een inloopspreekuur op school voor ouders en leerkrachten.  Voor ouders is het inloopspreekuur van 15.00 tot 15.30 uur m.b.t. opvoedingsvragen. Het spreekuur vindt plaats in de aula van Marsgeel 14. 

De spreekuur data zijn:

 • dinsdag 1 november,
 • donderdag 15 december,
 • dinsdag 21 februari,
 • donderdag 13 april en 
 • donderdag 1 juni.