NIEUWS

Staking 5 oktober

woensdag 4 oktober 2017

De landelijke staking in het basisonderwijs op  donderdag 5 oktober gaat door.  Het Palet zal die dag gesloten zijn en onze leerkrachten sluiten zich aan bij de stakingsactie.

Waarom wordt er gestaakt? Al enige tijd voeren werknemers in het basisonderwijs, ondersteund door werkgevers, actie omdat zij willen dat er in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor een hoger salaris en voor vermindering van werkdruk. De vakbonden hebben opgeroepen om op 5 oktober te gaan staken en de werkgeversorganisaties steunen dit.

Ook onze school en de andere basisscholen, die deel uitmaken van de Unicoz onderwijsgroep, vinden het belangrijk dat er in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor vermindering van werkdruk en voor een hoger salaris.  

Kern Kinderopvang locatie Kiwinest en De Drie Ballonnen hebben  ons laten weten dat hun buitenschoolse opvang (BSO) op 5 oktober de hele dag open is voor kinderen die normaal gesproken ook naar de BSO gaan. Tegen betaling kunt u extra uren BSO afnemen. Voor nadere informatie over de opvang door Kern Kinderopvang kunt u terecht bij Denise den Dulk, de locatiemanager van het Kiwinest, tel: 06-30 415 829.

Wij hopen dat wij op uw begrip kunnen rekenen voor deze stakingsdag. Wij willen ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven geven met goede en gemotiveerde leerkrachten in het belang van uw kind.

Als u vragen heeft, dan kunt u altijd bij de directie.

Taart voor groep 4/5A

woensdag 4 oktober 2017
Taart voor groep 4/5A

Vorige week heeft de Stichting Vrienden van het Palet een flessenactie georganiseerd. Het doel was geld bijeen te brengen voor activiteiten rond de opening van Kindcentrum Het Palet en het lustrumfeest (30 jaar).

We gaan dat feest vieren als onze school na de renovatie de deuren opent als Kindcentrum Het Palet.

Er zijn in totaal 1992 flessen ingezameld. De meeste flessen zijn ingezameld door groep 4/5A van juf Mandy. Deze groep heeft inmiddels een door bakkerij Jongerius beschikbaar gestelde taart gewonnen. Op de taart stond een groepsfoto afgebeeld. De kinderen hebben heerlijk gegeten van de taart.

1ste plaats:       groep 4/5A     513 flessen

2de plaats:         groep 4/5B        343 flessen

3de plaats:         groep 6A           233 flessen

Taart voor groep 4/5A
Taart voor groep 4/5A
Taart voor groep 4/5A
Taart voor groep 4/5A

Schoolreis - bedankje!

zondag 24 september 2017

Dinsdag 19 september zijn de kleutergroepen naar Plaswijckpark gegaan en de groepen 3 t/m 7 naar Duinrell. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd schoolreisje. Ondanks de weersvoorspellingen hebben we een hele zonnige dag gehad!   

Namens de werkgroep schoolreis willen we alle hulpouders bedanken! 

Het Palet staat aan de vooravond van een grote verandering!

maandag 28 augustus 2017

Komend schooljaar zal namelijk de binnenkant van het schoolgebouw een grote renovatie ondergaan. Deze renovatie geeft ons de kans de school in te richten naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Een superkans!

Dinsdagavond 7 februari 2017 hebben 75 ouders de informatieavond bezocht i.v.m. de renovatie. Tijdens deze avond waren medewerkers van Kern Kinderopvang aanwezig en het volledige team van Het Palet. De directie van de school heeft een presentatie verzorgd waarin de ouders zijn geïnformeerd over de vorming van Kindcentrum Het Palet (0 tot 13 jaar), de nieuw ontwikkelde visie met het oog op de renovatie, de verbouwing en het tijdpad.  Binnen ons kindcentrum zal het ontdekken van de wereld en van jezelf (met al je talenten) centraal staan.

Om u een indruk te geven van hetgeen op deze avond is verteld, treft u onderstaand de presentatie aan, welke tijdens deze geslaagde avond is gebruikt. De presentatie bevat enkele filmpjes ter verduidelijking.

Presentatie - op weg naar Kindcentrum Het Palet - Samen de wereld ontdekken.

Woendag 27 september 2017 zal voor ouders en omwonenden van de school een informatieavond worden gegeven over de a.s. verbouwing en de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing. Deze avond wordt gegeven in de aula van Het palet om 19.00-21.00 uur.

Als alles volgens de planning verloopt, zal de verbouwing van start gaan in de zomervakantie in juli 2018 en is deze voltooid in maart 2019. Wij kunnen dan de deuren openen als Kindcentrum Het Palet.