NIEUWS

Informatieavond renovatie - visie op onderwijs

zondag 12 februari 2017

Dinsdagavond 7 februari hebben 75 ouders de informatieavond bezocht i.v.m. de renovatie. Tijdens de avond waren medewerkers van Kern Kinderopvang aanwezig en het volledige team van Het Palet.

De directie van de school heeft een presentatie verzorgd waarin de ouders zijn geïnformeerd over de vorming van Kindcentrum Het Palet (0 tot 13 jaar), de nieuw ontwikkelde visie met het oog op de renovatie, de verbouwing en het tijdpad.  Binnen ons kindcentrum zal het ontdekken van de wereld en van jezelf (met al je talenten) centraal staan.

Na een korte pauze zijn de ouders, samen met de leerkrachten, in 8 groepen uiteen gegaan om de vragen en opmerkingen die bij ouders leven te inventariseren. Met als doel om samen met de ouders te komen tot het beste onderwijs voor onze kinderen.

Om u een indruk te geven van hetgeen op deze avond is verteld, treft u onderstaand de presentatie aan, welke tijdens deze geslaagde avond is gebruikt. De presentatie bevat enkele filmpjes ter verduidelijking.

Presentatie - op weg naar Kindcentrum Het Palet - Samen de wereld ontdekken.

(Voor)lezen is belangrijk!

vrijdag 27 januari 2017

Van de bibliotheek hebben wij de nieuwste digitale editie van Matilda ontvangen. Een nieuwsbrief met de leukste nieuwe (voor-)leestips. We wensen u veel (voor)leesplezier toe!

U opent de nieuwsbrief door te klikken op Matilda.

Palet kampioen bij de Dekkerloop

dinsdag 24 januari 2017

Zondagmorgen 22 januari heeft een grote groep kinderen van Het Palet meegedaan met de Dekkerloop.
De kinderen hebben 1,5 km hard gelopen rond het 'Dekkermeer'. Van de deelnemende scholen hebben onze leerlingen de beste tijd gelopen.
De wisselbeker werd vol trots in ontvangst gelopen.

Intensieve Kanjertraining

donderdag 19 januari 2017
Intensieve Kanjertraining

Vandaag is in een groep 6 en 7 een intensieve Kanjertraining verzorgd door juf Kim Vlaardingerbroek (onze Kanjercoördinator). De ouders waren hierbij uitgenodigd. Op de foto ziet u de oefening "Binnenkring en buitenkring", waarbij ouders met kinderen in gesprek zijn. Na enkele minuten draaien de kinderen uit de buitenkring door en volgt weer een ander gesprekje.
Binnenkort wordt deze intensieve Kanjertraining ook in andere groepen verzorgd. We hopen dat ook dan zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn.

NB. De Kanjertraining is de door ons gebuikte methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij willen als school hierbij de ouders zoveel mogelijk betrekken.

Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining