Passend onderwijs

We verwijzen u hier naar de website over passend onderwijs van ons samenwerkingsverband: www.passendonderwijszoetermeer.nl

passend onderwijs Zoetermeer

Hieronder treft u nieuwsbrieven aan van ons samenwerkingsverband:

A. Nieuwsbrieven voor ouders en verzorgers:

 

B. Nieuwsbrieven voor onderwijskrachten an andere betrokkenen:

Meer informatie over Passend Onderwijs op Het Palet kunt u vinden in onze Schoolgids en in ons Schoolondersteuningsprofiel.