Schooltijden en vakantie

Schooltijden

Gelijke schooltijden voor de groepen 1 t/m 8:

maandag, dinsdag, donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

woensdag en vrijdag 8.30 – 12.15 uur 

NB. Kleine wijziging in de schooltijden voor schooljaar 2017-2018

In schooljaar 2017-2018 gaan we met het gehele team hard aan het werk om ons voor te bereiden op ons nieuwe schoolconcept, dat na de realisatie van de verbouwing in schooljaar 2018-2019 van start moet gaan (de geplande start is voorjaar 2019).

U zult begrijpen dat dit behoorlijk wat overleg en scholing vraagt van de teamleden. Daarvoor is het noodzakelijk om enkele studiedagen te plannen. Met het oude rooster was er geen ruimte voor het inplannen van extra studiedagen. Daarom is er in overleg met de MR besloten om in schooljaar 2017-2018 de woensdag- en de vrijdagochtend met een kwartier te verlengen. De eindtijd is op die dagen 12.15 uur. 

Hierdoor was het mogelijk om aansluitend aan de herfstvakantie, voorafgaand aan de voorjaarsvakantie en aansluitend aan het Hemelvaarsweekend een studiedag te plannen.    

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2017-2018    

 • Zomervakantie - 10 juli t/m 18 augustus 2017
 • Herfstvakantie - 16 t/m 20 oktober 2017
 • Studiedag team - 23 oktober 2017
 • Kerstvakantie - 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
 • Studiedag team - 23 februari 2018
 • Voorjaarsvakantie - 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie - 30 maart t/m 2 april 2018
 • Meivakantie inclusief Koningsdag - 23 april t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaart - 10 en 11 mei 2018
 • Studiedag team - 14 mei 2018
 • Pinksteren  -  21 mei 2018
 • Zomervakantie - 16 juli t/m 24 augustus 2018 

De eindtijd op woensdag 30 mei 2018 is voor alle groepen is 11.30 uur.

Onder voorbehoud van calamiteiten plannen we vrijdag 13 juli 2018 als margedag.