Schooltijden en vakantie

Schooltijden

Gelijke schooltijden voor de groepen 1 t/m 8:

maandag, dinsdag, donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

woensdag en vrijdag 8.30 – 12.00 uur 

Informatiebrief over de in 2014 gewijzigde schooltijden

 Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2016-2017

 • Zomervakantie - 11 juli t/m 19 augustus 2016
 • Herfstvakantie - 17 t/m 21 oktober 2016
 • Kerstvakantie - 26 december 2016 t/m 6 januari 2017
 • Voorjaarsvakantie - 27 februari t/m 3 maart 2017
 • Paasvakantie - 14 t/m 17 april 2017
 • Meivakantie  - 24 april t/m 5 mei 2017 (incl. Koningsdag)
 • Hemelvaart - 25 en 26 mei 2017
 • Pinksteren - 5 juni 2017
 • Zomervakantie - 10 juli t/m 18 augustus 2017

Op 6 december 2016 mogen de kinderen uitslapen, de school start dan om 9.30 uur.

De eindtijd op woensdag 7 juni 2017 is voor alle groepen is 11.30 uur.

Onder voorbehoud van calamiteiten plannen we vrijdag 7 juli 2017 als margedag.  

 

Schooltijden

Gelijke schooltijden voor de groepen 1 t/m 8:

maandag, dinsdag, donderdag 08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.30 uur

woensdag en vrijdag 8.30 – 12.15 uur 

NB. Kleine wijziging in de schooltijden voor schooljaar 2017-2018

Komend schooljaar gaan we met het gehele team hard aan het werk om ons voor te bereiden op ons nieuwe schoolconcept, dat na de realisatie van de verbouwing in schooljaar 2018-2019 van start moet gaan (de geplande start is augustus 2018). In de groepen 4/5 gaan we komend schooljaar al van start met het werken in een unit.

U zult begrijpen dat dit behoorlijk wat overleg en scholing vraagt van de teamleden. Daarvoor is het noodzakelijk om enkele studiedagen te plannen. Met het huidige rooster is er geen ruimte voor het inplannen van extra studiedagen. Daarom is er in overleg met de MR besloten om komend schooljaar de woensdag- en de vrijdagochtend met een kwartier te verlengen. De eindtijd wordt op die dagen 12.15 uur. 

Hierdoor was het mogelijk om aansluitend aan de herfstvakantie en voorafgaand aan de voorjaarsvakantie een studiedag te plannen. Er blijft dan zelfs nog wat tijd over voor het plannen van enkele extra studiedagen of middagen. Het is ook mogelijk dat het voor de verhuizing van groepen (i.v.m. de verbouwing) in het komend schooljaar noodzakelijk is om kinderen een dag of dagdeel vrij te geven. Als dat nodig blijkt te zijn, zullen we u daar gedurende het schooljaar zeer tijdig over informeren.

 

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2017-2018    

 • Zomervakantie - 10 juli t/m 18 augustus 2017
 • Herfstvakantie - 16 t/m 20 oktober 2017
 • Kerstvakantie - 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
 • Voorjaarsvakantie - 26 februari t/m 2 maart 2018
 • Paasvakantie - 30 maart t/m 2 april
 • Meivakantie inclusief Koningsdag - 23 april t/m 4 mei 2018
 • Pinksteren  -  21 mei 2018
 • Zomervakantie - 16 juli t/m 24 augustus 2018 

De eindtijd op woensdag ........... is voor alle groepen is 11.30 uur.

Onder voorbehoud van calamiteiten plannen we vrijdag .......... als margedag.