Privacybeleid

Groepen 4/5 bezoeken het Science Center
16 mei 2018
Juf Renate 25 jaar Palet!
7 juni 2018

Op 25 mei 2018 wordt nieuwe wetgeving van kracht op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Op Het Palet zijn we al langere tijd bezig om ons hierop voor te bereiden.

  • We hebben een nieuw privacyreglement opgesteld. Hierin staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen. Zo is het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Ook kunt u hierin lezen wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
  • Het privacyreglement wordt vóór de zomervakantie gepubliceerd op de website van ons schoolbestuur Unicoz (www.unicoz.nl).
  • We zijn bezig met het opstellen van een nieuw e-mail en social media protocol. Deze wordt binnenkort op de website van de school gepubliceerd.
  • Met leveranciers van digitaal leermateriaal en andere organisaties die persoonsgegevens van ons ontvangen, hebben we afspraken gemaakt die in lijn zijn met de nieuwe wet.
  • Wij publiceren alleen nog foto- en videomateriaal van uw kind als wij daarvoor uw toestemming hebben.
  • Unicoz heeft een Functionaris Gegevensbescherming benoemd en deze is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij gaat intern toezicht houden op de omgang met persoonsgegevens.

Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met Hans Koevoets

 

Commentaar is gesloten

X