Oudertevredenheidspeiling

Forse invallersproblemen
11 maart 2019
Open huis: Grote rekendag en afsluiting Wetenschap & Techniek
26 maart 2019

Beste ouders/ verzorgers,

Graag willen wij weten hoe tevreden u als ouder over de school bent. Vandaag (20 maart) ontvangt u een envelop met daarin een toegangscode voor het invullen van de oudertevredenheidspeiling op www.scholenopdekaart.nl. Per gezin wordt 1 toegangscode verstrekt. Het is een korte vragenlijst, die u op uw telefoon, tablet of computer kunt invullen.
Naast deze oudertevredenheidspeiling, nemen wij ook een leerlingtevredenheidspeiling in groep 6 t/m 8 en een personeelstevredeheidspeiling af, zodat wij een duidelijk beeld van de school krijgen.

Bij voorbaat dank voor het invullen.

Annemieke Weijsters

Commentaar is gesloten

X