Tropisch weer

Avondvierdaagse
22 mei 2019
Lustrumweek
2 juni 2019

Komende week worden tropische temperaturen verwacht. In verband hiermee wijzen wij u op het volgende citaat uit onze schoolgids:

Tropenrooster en beleid ter voorkoming van zonnebrand
Na hittegolven in voorgaande jaren en n.a.v. vragen van ouders, is de invoering van een tropenrooster diverse keren besproken binnen de medezeggenschapsraad. Bij die bespreking is gebruik gemaakt van de gegevens van onder ouders en team gehouden enquêtes en van ervaringen van andere scholen met een tropenrooster.
Op grond daarvan heeft de MR besloten dat op Het Palet geen tropenrooster zal worden ingevoerd.
Uiteraard zullen de leerkrachten in tijden van extreme hitte, hun lessen daar zoveel mogelijk bij aanpassen. Tevens adviseren we u in de komende week uw kinderen luchtig te kleden en een flesje water mee te geven.
Voor ons beleid ter voorkoming van zonnebrand bij kinderen verwijzen we naar onze website, waar u onder het kopje ‘Schoolspecifieke zaken ABC’ ons beleid en tips vindt.

Commentaar is gesloten

X