Informatie lettermuur & cijfermuur

Ruimtelijk inzicht
4 oktober 2019
Spullen voor in de lettermuur
4 oktober 2019

De lettermuur

Wij maken gebruik van de methode Schatkist. Een van de activiteiten is de lettermuur.

De materialen bij de lettermuur helpen bij de ontwikkeling van taalbewustzijn en alfabetisch principe. De lettermuur zorgt voor een gestructureerd aanbod van letters en klanken.

De belangrijkste doelen van de lettermuur zijn:

 • Versterken van het fonemisch bewustzijn: het kunnen doorzien dat woorden uit losse klanken bestaan.
 • Aangeven van klankpositie van een letter in een gesproken woord: vooraan, achteraan of in het midden.
 • Weten van begrippen die voor in groep 3 belangrijk zijn bij de leesinstructie zoals woord, klank, letter e.d.
 • Uitbreiden van de woordenschat.

(Uit: schatkist, Werken met lettermuur)

De lettermuur wordt gekoppeld aan het thema waar de groep meewerkt. Er worden ook aan de hand van de lettermuur versjes, rijmpjes en liedjes aangeboden. Wanneer in de groep gewerkt wordt met de methode Schatkist, zal er ook specifiek een letter centraal staan.

De cijfermuur

Wij maken gebruik van de methode Schatkist. Een van de activiteiten is de cijfermuur.

Tellen en getalbegrip zijn nodig om de wereld van de getallen te leren kennen. Hiermee wordt een basis gelegd voor het rekenen, zoals we dat bedoelen met het maken van sommen.  Om dit te kunnen, is echter veel kennis van getallen nodig en ook vaardigheden om met de getallen om te gaan. Het gaat om de volgende vaardigheden:

 • Kennen en opnoemen van de getallen van de telrij (akoestisch tellen).
 • Kunnen aanwijzen van objecten en tegelijkertijd uitspreken van het getal (synchroon tellen).
 • Begrijpen dat het laatste getal bij tellen van een aantal objecten de hoeveelheid aanduidt (resultatief tellen).
 • Begrijpen dat je een hoeveelheid kunt representeren met cijfersymbolen, vingers, streepjes.
 • Flexibel kunnen ordenen en tellen van hoeveelheden.
 • In één keer herkennen van patronen (bijv. vier op de dobbelsteen) *.
 • Kunnen samenvoegen van hoeveelheden (of wegnemen,
  afhalen).
 • Kunnen redeneren over hoe een getal is samengesteld
  (6 is 4 en 2, maar ook 5 en 1).
 • Realiseren dat getallen verschillende betekenissen kunnen hebben.

 

Er is veel te doen in de wereld van getallen voordat de ‘echte sommen’ gemaakt kunnen worden. Hoe meer aandacht er is voor getalbegrip, des te sneller zullen kinderen inzicht krijgen in de bewerkingen. Het automatiseren van de plus- en minsommen zal daardoor in groep 3 veel beter gaan.

In groep 1 en 2 wordt een fundamentele basis gelegd voor het rekenen.

(Uit: schatkist, cijfermuur, extra activiteiten)

 

Commentaar is gesloten

X