Eerste Heilige Communie

9 oktober 2019
Dieren in de klas
13 oktober 2019

Uitnodiging EHC 2020

Geachte ouders/verzorgers,

Uw kind komt in 2020 in aanmerking voor de Eerste Heilige Communie, daarom ontvangt u deze brief. De werkgroep Eerste Heilige Communie is al met de voorbereidingen van deze speciale gebeurtenis begonnen. Natuurlijk kunnen we niet verder, als wij niet weten hoeveel kinderen hun Eerste Heilige Communie gaan doen.

Vandaar nu al deze uitnodiging.

U hebt ooit besloten uw kind te laten dopen. Daarbij heeft u aan uzelf en aan uw kind beloftes gedaan ten aanzien van de geloofsopvoeding van uw kind. En op deze leeftijd is uw kind toe aan de volgende stap: zijn of haar Eerste Heilige Communie. In 2019 hebben bijna 60 kinderen in de H. Nicolaasparochie hun Eerste Heilige Communie gedaan.

Het woord is nu aan u en aan uw kind. U kiest samen. Praat er over, haal de doopfoto’s te voorschijn, laat zien waar u ooit aan begonnen bent en vertel uw vervolgverhaal waarin uw kind zo’n belangrijke rol speelt!

Als u en uw kind inderdaad “ja” zeggen, dan verzoeken wij u bijgaand strookje ingevuld en – ook door uw kind – ondertekend in te sturen. U verklaart zich dan bereid thuis de nodige aandacht aan de voorbereiding te besteden. Ook verwachten wij u (tenminste één van de ouders) op de ouderavonden.

De werkgroep die de verantwoordelijkheid heeft voor de voorbereiding van de kinderen op hun Eerste Heilige Communie, bestaat uit een aantal vrijwilligers uit de parochie en de pastor. Maar hulp van de ouders bij de voorbereidingsbijeenkomsten is daarbij beslist ook nodig.

De belangrijkste rol in de voorbereiding van uw kind op de Eerste Heilige Communie is voor u als ouders weggelegd. Hoe u denkt en praat over de Eerste Heilige Communie kan ervoor zorgen dat uw kind zich ook na deze Eerste Heilige Communie betrokken voelt bij uw en onze geloofsgemeenschap.

De voorbereiding van de kinderen door de werkgroep (6 bijeenkomsten) start in januari 2020. De viering van de Eerste Heilige Communie zal plaats vinden in mei 2020.

Uw aanmelding willen we graag uiterlijk 15 november ontvangen. U kunt het formulier inleveren bij het Parochiebureau, Dorpsstraat 26. U kunt het formulier ook scannen en insturen naar communie@hnpz.nl Het formulier kunt u in bovenstaande en volgende link vinden: Uitnodiging EHC 2020

Met vriendelijke groet,

De werkgroep Eerste Heilige Communie H. Nicolaasparochie Zoetermeer

Commentaar is gesloten

X