SVP

Stichting Vrienden van het Palet (SVP)

Deze stichting heeft als doelstelling het (mede-)financieren van een aantal extra activiteiten en voorzieningen t.b.v. het onderwijs op Het Palet, die niet (volledig) kunnen worden gefinancierd uit de rijksvergoeding. Dit houdt in dat de stichting via fondswerving, extra giften, donaties, subsidies en andere wettelijk toegestane middelen probeert extra geld bij elkaar te krijgen om het onderwijs op onze school nog beter te laten verlopen. Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Jeanineke Akkerman / lid
  • Dennis van den Bosch / lid
  • Leonie van der Bilt / voormalig teamlid
  • Jordy de Bruyn / teamlid
  • Orna Stapel / lid – penningmeester
  • Cindy van Rijn / teamlid
  • Louise Ruiterman / lid
  • Annemieke Weijsters / directeur

U kunt de stichting bij de verwezenlijking van de doelstelling helpen door de stichting een extra financiële ondersteuning te geven. U kunt uw financiële bijdrage storten op rekeningnummer NL14 INGB 0007 4019 35 ten name van Stichting Vrienden van Het Palet te Zoetermeer.

Ook creatieve ideeën zijn altijd van harte welkom, vooral ideeën die geld in het laatje brengen. Op school treedt Annemieke Weijsters op als contactpersoon van de stichting.

X