ma
10
jul
10 juli t/m 18 augustus
ma
21
aug
hoofdluiscontrole

NIEUWS

Palet kampioen bij de Dekkerloop

dinsdag 24 januari 2017

Zondagmorgen 22 januari heeft een grote groep kinderen van Het Palet meegedaan met de Dekkerloop.
De kinderen hebben 1,5 km hard gelopen rond het 'Dekkermeer'. Van de deelnemende scholen hebben onze leerlingen de beste tijd gelopen.
De wisselbeker werd vol trots in ontvangst gelopen.

Intensieve Kanjertraining

donderdag 19 januari 2017
Intensieve Kanjertraining

Vandaag is in een groep 6 en 7 een intensieve Kanjertraining verzorgd door juf Kim Vlaardingerbroek (onze Kanjercoördinator). De ouders waren hierbij uitgenodigd. Op de foto ziet u de oefening "Binnenkring en buitenkring", waarbij ouders met kinderen in gesprek zijn. Na enkele minuten draaien de kinderen uit de buitenkring door en volgt weer een ander gesprekje.
Binnenkort wordt deze intensieve Kanjertraining ook in andere groepen verzorgd. We hopen dat ook dan zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn.

NB. De Kanjertraining is de door ons gebuikte methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij willen als school hierbij de ouders zoveel mogelijk betrekken.

Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining

Uitnodiging toost op het nieuwe jaar

maandag 9 januari 2017

Beste ouders / verzorgers,

Bij deze nodig ik u namens het gehele team van Het Palet uit om a.s. woensdag om 12 uur op de speelplaats samen met de kinderen een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
We zullen dan tevens van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwtje aan u bekend te maken.

De kleuters kunnen a.s. woensdag om vijf voor twaalf door de ouders in de klas worden opgehaald.

Ook wil ik de ouders en kinderen van de groepen 6, 7 en 8 bij deze informeren dat de kinderen van die groepen a.s. woensdagmorgen onder schooltijd een hardloopclinic hebben ter voorbereiding op de Dekkerloop. Groep 6 heeft dus op woensdagochtend gym i.p.v. donderdag. De kinderen moeten er aan denken dat zij hun gymspullen meenemen.

We hopen u woensdag om 12 uur op de speelplaats te zien !

Met vriendelijke groet,

Hans Koevoets

De decembermaand

maandag 26 december 2016
De decembermaand

Nog even en de decembermaand is weer voorbij. We kunnen terugkijken op gezellige Sinterklaasvieringen. Direct na het sinterklaasfeest is de school geheel omgebouwd in kerstsfeer. Afgelopen donderdagavond was er het sfeervolle kerstdiner en vrijdagmorgen hebben we het kerstfeest gevierd in onze wijkparochiekerk "De Wijngaard”. Tijdens de viering zijn de ingezamelde levensmiddelen symbolisch overhandigd aan de Voedselbank in Zoetermeer. Op voorhand willen we u mede namens de voedselbank bedanken voor uw bijdrage. Al deze geslaagde activiteiten zijn alleen mogelijk door de hulp en inzet van leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers. Met name willen we alle ouders die hebben gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes bij het kerstdiner HARTELIJK BEDANKEN. In het bijzonder willen we de ouderraad bedanken, die bij àl deze feesten zeer veel werk heeft verricht. Een groot compliment ook voor de sfeervolle versiering. Het Sinterklaaspodium en Kerstpodium in de aula waren “een plaatje” om te zien.