Gestructureerd

Veiligheid en geborgenheid zijn voor ons basisbegrippen van waaruit wij werken.  Onze leerlingen voelen zich prettig en gaan met plezier naar school, ze voelen zich thuis bij ons op Het Palet.

Veiligheid in de omgang met elkaar en een prettig klassenklimaat zijn onontbeerlijk. Om hier aan te werken maken wij gebruik van de methode “Kanjertraining”. Tijdens de Kanjerlessen staan respect, vertrouwen en openheid centraal.  Kinderen leren voor zichzelf op te komen en anderen op een juiste manier te coachen. Veiligheid heeft te maken met graag naar school gaan, gehoord en gezien worden en met duidelijkheid. Kinderen hebben behoefte aan vaste routines, aan rust en structuur. Door rekening te houden met en in te spelen op de verschillen in talent, tempo en temperament van onze leerlingen, maken we ons onderwijs interessant en uitdagend en voelen kinderen zich gezien en gehoord.
Dit maakt ons onderwijs efficiënt en effectief.

Om dit vorm te geven werken wij in alle groepen met een vaste dagstructuur. In alle groepen worden rekenen, lezen, taal en spelling op dezelfde tijd gegeven. Daardoor is het mogelijk om instructies op maat te geven. Leerkrachten voeren regelmatig kindgesprekken met de de leerlingen. Hierdoor worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces en krijgen zij instructie en bijbehorende verwerking op maat. Met behulp van ICT maken wij het gepersonaliseerd leren steeds meer mogelijk.

Proef de sfeer in de kleutergroepen, bekijk dit filmpje

.

Gestructureerd palet

Toekomstgericht

Toekomst gericht het palet

Het Palet is vernieuwend. Wij willen kinderen die opgroeien in deze tijd van verandering een stevige basis meegeven voor hun toekomst. In ons onderwijs maken we gebruik van de 21e eeuwse vaardigheden. We proberen de talenten van onze leerlingen goed te ontwikkelen, zodat ze stevig worden toegerust op hun toekomst. School moet voor de kinderen een veilige basis zijn waar rust en structuur is.

Kinderen moeten goed worden voorbereid op de huidige maatschappij. Die is veel internationaler geworden. Daarom geven wij Engels vanaf groep 1.

Het gebruik van laptops en tablets zien wij vooral als een hulpmiddel voor het onderwijs; laptops met touchscreen en tablets sluiten perfect aan bij de belevingswereld van de huidige generatie kinderen waardoor wij ze makkelijker bij het onderwijs betrekken. Door onze leerlingen mediawijs te maken, zijn zij zich bewust van de mogelijkheden, maar ook van de gevaren van de media en de sociale digitale netwerken.
We leren onze leerlingen hoe en waar je de beste informatie kunt vinden op het internet en ze leren bijvoorbeeld ook hoe je digitaal een presentatie kunt maken ter ondersteuning van een spreekbeurt. Ook andere vaardigheden staan centraal, denk bijvoorbeeld aan het maken van animatiefilmpjes of programmeren.

Talentontwikkeling

Leren op school is meer dan alleen lezen, taal, rekenen en spelling. Op school leren de kinderen ook hoe je met elkaar omgaat, hoe je ruzies oplost en hoe je samenwerkt. Op school wordt dan ook veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden. Wij vinden het vooral ook heel belangrijk dat de kinderen hun eigen talenten ontdekken. Die talenten kunnen liggen op de leergebieden, maar ook op heel andere vlakken. Tijdens het Open podium, dat regelmatig in de aula van de school wordt georganiseerd op vrijdagmorgen, kunnen kinderen hun talenten tonen. Ouders en familie zijn dan van harte welkom.

Om alle kinderen de gelegenheid te geven hun eigen talenten te ontdekken besteden wij ’s middags in ons onderwijs aandacht aan:

 1. Kunst & Cultuur
 2. Wetenschap & Techniek
 3. Bewegend leren & Sport
Talentgericht palet 500x500

Waar Het Palet voor staat

IMG_0538 copy

‘Samen de wereld ontdekken’ is ons motto. Binnen ons kindcentrum staat het ontdekken van de wereld en van jezelf, met al je talenten, centraal.

Onze uitgangspunten:

1. Veiligheid en geborgenheid

 • Thuisbasis, veilige omgeving
 • Zien en gezien worden
 • Vaste routines
 • Respect, vertrouwen en openheid

2. Onderwijs op maat

 • Basisgroepen en groepsdoorbrekend
 • Vraaggestuurd en doelgericht, aan de hand van onderwijsbehoeften, leerstijl, leertempo, interesse en kwaliteiten
 • Inzet van ICT (chromebooks, laptops en iPads)
 • Verdieping en/of verbreding op eventueel een ander vakgebied

3. Eigenaarschap

 • Ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing
 • Stimuleren van eigen initiatief
 • Eigenaarschap voor eigen ontwikkeling: leerkracht, kind en ouders
 • Leerkracht meer als begeleider/coach
IMG_0539 copy

Voor uitgebreide informatie over ons onderwijs op Het Palet, verwijzen wij u graag naar onze schoolgids of onze vermelding op www.scholenopdekaart.nl

Om het schoollied van Het Palet te beluisteren klik op Schoollied