Schooltijden

Schooltijden

Wij hebben een continurooster met gelijke schooltijden voor de groepen 1 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 14.30 uur

Op deze dagen blijven alle kinderen over en nemen zij hun lunch (brood en drinken) mee naar school.

Woensdag 
8.30 – 12.15 uur        ‘s-middags vrij

Een uitzondering op de schooltijden kan incidenteel voor een bepaalde groep worden gemaakt. Bijvoorbeeld i.v.m. een excursie of een gymles aan het begin of eind van een dagdeel (zie schoolkalender).

 

Regels bij de start van de schooldag

 • De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open (vanaf 8.20 uur).
 • Alle kinderen lopen de kortste route naar hun eigen lokaal.
 • Om 8.30 uur gaan de deuren van de klaslokalen dicht. Dan starten de lessen en verlaten ouders/verzorgers zo stil mogelijk de school via de dichtstbijzijnde uitgang.
 • Bij het verlaten van de school de deuren goed sluiten in verband met de veiligheid.

Regels aan het einde van de schooldag

 • Bij het naar buiten gaan begeleiden de leerkrachten de kleutergroepen naar buiten. De leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten.
 • De leerlingen van de kleutergroepen worden bij de hoofdingang opgehaald (ingang zuid).
 • De leerlingen van de kleutergroepen mogen pas vertrekken, als de leerkracht gezien heeft dat het kind wordt opgehaald.
 • Leerlingen uit de kleutergroepen mogen niet alleen naar huis.
 • Wordt een leerling door een ander opgehaald dan gebruikelijk, dan vragen wij u dit ons van tevoren door te geven aan de groepsleerkracht.

Het rooster voor de gymlessen in schooljaar 2020 – 2021

Maandag vakleerkracht

Toestel les:

 • 08.30 – 09.15 groep 8A (Groenblauwlaan Zaal A)
 • 09.15 – 10.00 groep 8B (idem)
 • 10.15 – 11.00 groep 7B (idem)
 • 11.00 – 12.00 groep 7A (idem)
 • 13.00 – 13.45 groep 6B (idem)
 • 13.45 – 14.30 groep 6A (idem)

Dinsdag

Spelles:

 • 08.30 – 09.15 groep 4B (Groenblauwlaan Zaal B)
 • 09.15 – 10.00 groep 4A (idem)
 • 13.00 – 13.45 groep 3A (idem)
 • 13.45 – 14.30 groep 3B (idem)

Woensdag

Spelles:

 • 08.30 – 09.15 groep 7B (Groenblauwlaan Zaal B)
 • 10.45 – 11.30 groep 8B (idem)
 • 11.30 – 12.15 groep 8A (idem)

Donderdag vakleerkracht

Toestelles:

 • 08.30 – 09.15 groep 5A (Groenblauwlaan Zaal A)
 • 09.15 – 10.00 groep 5B (idem)
 • 10.15 – 11.00 groep 4A (idem)
 • 11.00 – 11.45 groep 4B (idem)
 • 13.00 – 13.45 groep 3A (idem)
 • 13.45 – 14.30 groep 3B (idem)

Vrijdag vakleerkracht

Spelles:

 • 08.30 – 09.15 groep 6A+6B1 (Groenblauwlaan zaal B)
 • 09.15 – 10.00 groep 5A+6B2 (idem)
 • 10.15 – 11.00 groep 5B+6B3 (idem)
 • 11.00 – 11.45 groep 7A (idem)

Wanneer een gymles aan het begin of eind van de ochtend of middag is gepland, dient de leerling op eigen gelegenheid naar de gymzaal, resp. naar huis te gaan.

Het rooster voor de schooltuinen in schooljaar 2020 – 2021

Maandag

 • 11.00-12.00 groep 5A
 • 13.15 – 14.15 groep 5B

Vakanties

Vakanties en vrije dagen

Voor de vakanties klik hier.

Studiedagen en vrije dagen schooljaar 2020-2021:

 • Vrijdag 16-10-2020 Rekenen en EDI
 • Vrijdag 04-12-2020 vanaf 12.00 uur i.v.m. Sint
 • Vrijdag 19-02-2021 Zorg
 • Dinsdag 06-04-2021 Rekenen en EDI
 • Dinsdag 25-05-2021 Onderwijs 21-22
 • Onder voorbehoud van calamiteiten plannen we vrijdag 16-07-2021 als margedag.
X