Schooltijden

Schooltijden

Wij hebben een continurooster met gelijke schooltijden voor de groepen 1 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 – 14.30 uur

Op deze dagen blijven alle kinderen over en nemen zij hun lunch (brood en drinken) mee naar school.

Woensdag 
8.30 – 12.15 uur        ‘s-middags vrij

Een uitzondering op de schooltijden kan incidenteel voor een bepaalde groep worden gemaakt. Bijvoorbeeld i.v.m. een excursie of een gymles aan het begin of eind van een dagdeel (zie schoolkalender).

 

Regels bij de start van de schooldag

 • De deuren van de school gaan 10 minuten voor aanvang van de lessen open (vanaf 8.20 uur).
 • Alle kinderen lopen de kortste route naar hun eigen lokaal.
 • Ouders van groep 1 t/m 4 mogen meelopen naar het lokaal van hun kind om daar afscheid te nemen.
 • Om 8.30 uur gaan de deuren van de klaslokalen dicht. Dan starten de lessen en verlaten ouders/verzorgers zo stil mogelijk de school via de dichtstbijzijnde uitgang.
 • Bij het verlaten van de school de deuren goed sluiten in verband met de veiligheid.

Regels aan het einde van de schooldag

 • Bij het naar buiten gaan begeleiden de leerkrachten de kleutergroepen naar buiten. De leerlingen van groep 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar buiten.
 • De leerlingen van de kleutergroepen worden bij de hoofdingang opgehaald (ingang zuid).
 • De leerlingen van de kleutergroepen mogen pas vertrekken, als de leerkracht gezien heeft dat het kind wordt opgehaald.
 • Leerlingen uit de kleutergroepen mogen niet alleen naar huis.
 • Wordt een leerling door een ander opgehaald dan gebruikelijk, dan vragen wij u dit ons van tevoren door te geven aan de groepsleerkracht.

Het rooster voor de gymlessen in schooljaar 2019 – 2020

Maandag vakleerkracht

Toestel les:

 • 08.30 – 09.15 groep 8A (Groenblauwlaan Zaal A)
 • 09.15 – 10.00 groep 8B (idem)
 • 10.15 – 11.00 groep 7A (idem)
 • 11.00 – 12.00 groep 7B (idem)

Spelles:

 • 13.00 – 13.45 groep 6A (idem)
 • 13.45 – 14.30 groep 6B (idem)

Dinsdag

Spelles:

 • 08.30 – 09.15 groep 5B (Groenblauwlaan Zaal B)
 • 09.15 – 10.00 groep 5A (idem)

Toestelles:

 • 10.00 – 10.45 groep 4B (idem)
 • 13.45 – 14.30 groep 3A (idem)

Woensdag

Spelles:

 • 08.30 – 09.15 groep 6A (Groenblauwlaan Zaal B)
 • 09.15 – 10.00 groep 6B (idem)
 • 10.45 – 11.30 groep 5B (idem)
 • 11.30 – 12.15 groep 5A (idem)

Donderdag vakleerkracht

Toestelles:

 • 08.30 – 09.30 groep 6A (Groenblauwlaan Zaal A)
 • 09.30 – 10.15 groep 6B (idem)
 • 10.30 – 11.15 groep 5A (idem)
 • 11.15 – 11.45 groep 5B (idem)
 • 13.00 – 13.45 groep 4A (idem)
 • 13.45 – 14.30 groep 3B (idem)

Vrijdag

Spelles:

 • 08.30 – 09.15 groep 4A (Groenblauwlaan zaal B)
 • 09.15 – 10.00 groep 4B (idem)
 • 10.00 – 10.45 groep 3A (idem)
 • 10.45 – 11.30 groep 3B (idem)

Wanneer een gymles aan het begin of eind van de ochtend of middag is gepland, dient de leerling op eigen gelegenheid naar de gymzaal, resp. naar huis te gaan.

Het rooster voor de schooltuinen in schooljaar 2019 – 2020

De groepen 5 hebben dit jaar schooltuinen.

Maandag

 • 13.15 – 14.15 groep 5B

Dinsdag

 • 13.15 – 14.15 groep 5A

Vakanties

Vakanties en vrije dagen in schooljaar 2019-2020

 • Zomervakantie – 22 juli t/m 30 augustus 2019
 • Herfstvakantie – 21 t/m 25 oktober 2019
 • Studiedag team – 28 oktober 2019
 • Studiemiddag team – 29 november 2019
 • Kerstvakantie – 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 • Studiedag team – 21 februari 2020
 • Voorjaarsvakantie – 24 t/m 28 februari 2020
 • Studiemiddag team – 9 april 2020
 • Paasvakantie – 10 t/m 13 april 2020
 • Meivakantie inclusief Koningsdag – 20 april t/m 1 mei 2020
 • Studiedag team – 4 mei 2020
 • Bevrijdingsdag – 5 mei 2020
 • Hemelvaart – 21 en 22 mei 2020
 • Pinksteren  – 1 juni 2020
 • Zomervakantie – 20 juli t/m 28 augustus 2020

Onder voorbehoud van calamiteiten plannen we vrijdag 17 juli 2020 als margedag.

X