Opvang

Kinderopvang, buitenschoolse opvang en overblijf

Kindcentrum Het Palet biedt opvang en onderwijs onder één dak. Dat biedt rust, voor ouders en voor kinderen. En het is een betere basis voor de begeleiding, omdat school en opvang ook inhoudelijk samenwerken. Als u uw kind inschrijft bij de opvang kunt u uw kind meteen ook inschrijven voor de basisschool. Een plekje op de buitenschoolse opvang (BSO) is bovendien verzekerd!

Ons kindcentrum is een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. Dat doen we door het samenvoegen van twee professionele organisaties, te weten Katholieke basisschool Het Palet en Kern Kinderopvang. In ons gebouw is Kern Kinderopvang gevestigd met een Speeltaalhuis Het Palet en BSO Het Palet.

In toekomst krijgen wij een nieuw schoolgebouw. Dan kunt u ook met uw baby terecht in ons Kindcentrum.  Voor de hele dag opvang van uw kind van 0-4 jaar kunt u op dit moment terecht bij het kinderdagverblijf van Kern grenzend aan De Saffier, Electrablauw 5 in Zoetermeer.

foto voor webite 3
X