NIEUWS

Intensieve Kanjertraining

donderdag 19 januari 2017
Intensieve Kanjertraining

Vandaag is in een groep 6 en 7 een intensieve Kanjertraining verzorgd door juf Kim Vlaardingerbroek (onze Kanjercoördinator). De ouders waren hierbij uitgenodigd. Op de foto ziet u de oefening "Binnenkring en buitenkring", waarbij ouders met kinderen in gesprek zijn. Na enkele minuten draaien de kinderen uit de buitenkring door en volgt weer een ander gesprekje.
Binnenkort wordt deze intensieve Kanjertraining ook in andere groepen verzorgd. We hopen dat ook dan zoveel mogelijk ouders aanwezig zijn.

NB. De Kanjertraining is de door ons gebuikte methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij willen als school hierbij de ouders zoveel mogelijk betrekken.

Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining
Intensieve Kanjertraining

Uitnodiging toost op het nieuwe jaar

maandag 9 januari 2017

Beste ouders / verzorgers,

Bij deze nodig ik u namens het gehele team van Het Palet uit om a.s. woensdag om 12 uur op de speelplaats samen met de kinderen een toost uit te brengen op het nieuwe jaar.
We zullen dan tevens van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwtje aan u bekend te maken.

De kleuters kunnen a.s. woensdag om vijf voor twaalf door de ouders in de klas worden opgehaald.

Ook wil ik de ouders en kinderen van de groepen 6, 7 en 8 bij deze informeren dat de kinderen van die groepen a.s. woensdagmorgen onder schooltijd een hardloopclinic hebben ter voorbereiding op de Dekkerloop. Groep 6 heeft dus op woensdagochtend gym i.p.v. donderdag. De kinderen moeten er aan denken dat zij hun gymspullen meenemen.

We hopen u woensdag om 12 uur op de speelplaats te zien !

Met vriendelijke groet,

Hans Koevoets

De decembermaand

maandag 26 december 2016
De decembermaand

Nog even en de decembermaand is weer voorbij. We kunnen terugkijken op gezellige Sinterklaasvieringen. Direct na het sinterklaasfeest is de school geheel omgebouwd in kerstsfeer. Afgelopen donderdagavond was er het sfeervolle kerstdiner en vrijdagmorgen hebben we het kerstfeest gevierd in onze wijkparochiekerk "De Wijngaard”. Tijdens de viering zijn de ingezamelde levensmiddelen symbolisch overhandigd aan de Voedselbank in Zoetermeer. Op voorhand willen we u mede namens de voedselbank bedanken voor uw bijdrage. Al deze geslaagde activiteiten zijn alleen mogelijk door de hulp en inzet van leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers. Met name willen we alle ouders die hebben gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes bij het kerstdiner HARTELIJK BEDANKEN. In het bijzonder willen we de ouderraad bedanken, die bij àl deze feesten zeer veel werk heeft verricht. Een groot compliment ook voor de sfeervolle versiering. Het Sinterklaaspodium en Kerstpodium in de aula waren “een plaatje” om te zien.

Juf Leonie van der Bilt neemt afscheid na 45 jaar onderwijs

dinsdag 1 november 2016

Vrijdag 9 december wordt voor Leonie van der Bilt een afscheidsfeest georganiseerd.
’s Morgens nemen de kinderen afscheid van juf Leonie tijdens feestelijke optredens in de aula en ’s avonds van 19.30 – 21.00 uur wordt in de aula een receptie georganiseerd voor oud-leerkrachten en oud-leerlingen. Leonie kan zich nu al verheugen op de ontmoeting met oud-collega’s en vooral ook met haar oud-leerlingen.

Na haar afstuderen  als onderwijzeres in 1971, startte Leonie haar onderwijsloopbaan op De Verburchhof in Poeldijk, vervolgens werkte zij in Den Haag en sinds de start van Het Palet in augustus 1988 werkt Leonie op deze school.
Leonie heeft actief meegewerkt aan de opbouw van Het Palet. Zij heeft een aantal jaren de rol van bouwcoördinator vervuld en zij heeft altijd een actieve rol gespeeld in werkgroepen die onvergetelijke lustrumfeesten hebben voorbereid. Leonie is een creatieve, flexibele en breed inzetbare leerkracht. Op Het Palet heeft zij les gegeven in de groepen 3 t/m 8.  
Leonie wist in elke groep, binnen een duidelijke structuur en organisatie, een goed onderwijsklimaat te creëren. Zij is zowel didactisch als pedagogisch een vakvrouw. Met haar vertrek verliest Het Palet één van de pijlers van de school.

Het team van Het Palet wenst Leonie nog heel veel fijne, mooie en vooral ook gezonde jaren toe. Om voor Leonie, na 45 jaar onderwijs, een passend afscheid te verzorgen, hoopt het team van de school op een grote opkomst tijdens de afscheidsreceptie. Het team verzoekt daarom oud-collega’s en oud-leerlingen van Het Palet dit bericht zoveel mogelijk te delen.