Regels en afspraken

De bibliotheek wordt beheerd door 3 vrijwilligers: Emilia Buis, Annie Rövekamp en Kimberley Kindt. (Er wordt nog gezocht naar een 4e vrijwilliger voor de maandag)

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 11 uur

Pasjes:  Alle leerlingen hebben een bibliotheekpas. Deze pas blijft bij de leerkracht in de klas.

Aantal boeken: Er mogen maximaal 3 boeken geleend worden, waarvan er 1 op school blijft.

Uitleentermijn: De boeken mogen 4 weken geleend worden. Als de uitleentermijn verstreken is, krijgen de kinderen een herinneringsbriefje mee. Er worden geen boetes opgelegd.

Inleveren: De boeken kunnen elke dag op elk moment worden ingeleverd in de plastic bak naast de computer. Op de openingsdagen, worden deze boeken dan weer in de kasten gezet door de vrijwilligers.

Hoe gedraag je je in de bibliotheek?

  • Je loopt er rustig naar toe.
  • Je bent rustig in de gangen en in de bibliotheek.
  • Je bent beleefd naar de bibliotheekjuffen toe.
  • Als je een boek hebt bekeken en je wil hem niet lenen, zet je hem weer netjes terug in de kast waar hij hoort.