Speelplaats – Natuurlijk spelen en natuurtuin

In 2013 is onze speelplaats geheel gerenoveerd. De speelplaatsen zijn opnieuw bestraat, op de speelplaatsen is een verkeerscircuit aangelegd en het grasveld aan de voorzijde van de school is omgetoverd tot een aantrekkelijk terrein voor natuurlijk spelen.

Aan de achterzijde van de school is het grasveld omgetoverd tot een schitterende natuurtuin. Een is ander is gerealiseerd met financiële steun van Fonds 1818.

  1. de voorbereidingen
  2. de plannen / het ontwerp 
  3. de aanleg / het eindresultaat
  4. de natuurtuin

Een overzichtsfoto van het terrein voor natuurlijk spelen en de nieuwe speelplaats tijdens de opening op 14 oktober 2013.